Kontakt

Ordförande  Carl Pontén

Kassör  Jan Olof Rydin

Sekreterare  Eva Karlström

Webbansvarig  Anna Florengrim

Föreningar som är intresserade av att söka medlemskap i Sörmlands kammarmusikförbund hänvisas till kontakt med ordföranden.

För kontakt med representanter för medlemsföreningarna, se Styrelse.

Frimärke med G.P. Telemann. Deutsche Bundespost, public domain via Wikimedia Commons.
Frimärke med G.P. Telemann. Deutsche Bundespost, public domain via Wikimedia Commons.