Trosa kammarmusikförening

Musik är bäst live! När var och en i publiken ser varje musiker är det lättare att lyssna aktivt och koncentrerat. Det är därför kammarmusik är en så stimulerande musikform. Det är ett litet antal musiker – nära publiken – där var och en spelar sin egen stämma, och där stämmorna ”samtalar” med varandra.

Trosa kammarmusikförening, en ideell förening som bildades 2001, erbjuder möjligheter för alla att lära känna denna spännande musikform genom varierande konstellationer av instrument och artister och med hög musikalisk kvalitet även i ett internationellt perspektiv. Under åren har vi gästats av bl.a. den norska Engegårdkvartetten, Nils-Erik Sparf och Bengt Forsberg, Quartetto di Cremona (från Italien) och Chiaroscuro Quartet.

Verksamheten finansieras, förutom genom biljettintäkter och medlemsavgifter, med bidrag från Statens kulturråd, Trosa kommun och Region Sörmland. Trosa kammarmusikförening är medlem i riksorganisationen Kammarmusikförbundet.


Hemsida Trosa kammarmusikförening
Facebooksida