Trosa kammarmusikförening

TROSA KAMMARMUSIKFÖRENING
Musik är bäst live! När var och en i publiken ser varje musiker är det lättare att lyssna aktivt och koncentrerat. Det är därför kammarmusik är en så stimulerande musikform. Det är ett litet antal musiker - nära publiken – där var och en spelar sin egen stämma, och där stämmorna ”samtalar” med varandra.

Trosa Kammarmusikförening, en ideell förening som bildades 2001, vill gärna erbjuda möjligheter för alla att lära känna denna spännande musikform med varierande konstellationer av instrument och artister och med hög musikalisk kvalitet även i ett internationellt perspektiv. Bl a har vi de senaste åren gästats av den norska Engegårdkvartetten, Nils-Erik Sparf och Bengt Forsberg, Quartetto di Cremona (från Italien) och Chiaroscuro Quartet.

Verksamheten finansieras, förutom genom biljettintäkter och medlemsavgifter, med bidrag från Statens Kulturråd, Trosa kommun och Landstinget Sörmland.
Hemsida

Trosa kammarmusikförening har minst tre konserter under våren och två på hösten.
Hitta till Trosalundskyrkan!