Nyköpings kammarmusikförening.

Kammarmusikföreningen bildades 1982. Den är en fristående, ideell förening som har till syfte att sprida intresse för kammarmusik och bidra till det allmänna kulturutbudet i Nyköping med omnejd.

Föreningen arrangerar konserter med sångsolister och instrumentalister av hög klass och vill också uppmärksamma unga begåvade sångare och musiker på väg ut i karriären. Utöver vår- och höstkonserter arrangerar vi fyra konserter i början av juli – kammarmusikdagarna.
Varje år delar vi ut stipendier till skolelever eller musikstuderande som uppmuntran till fortsatt musiserande.

Kammarmusikföreningen leds av en styrelse, som medlemmarna utser vid årsmötet. Styrelsens ledamöter arbetar helt ideellt.

Nyköpings kammarmusikförening

Nyköpings kammarmusikförening anordnar både vår och höstkonserter, samt Kammarmusikdagarna varje år.