Nyköpings kammarmusikförening

Nyköpings kammarmusikförening bildades 1982. Den är en fristående, ideell förening som har till syfte att sprida intresse för kammarmusik och bidra till det allmänna kulturutbudet i Nyköping med omnejd.

Föreningen arrangerar konserter med sångsolister och instrumentalister av hög klass och vill också uppmärksamma unga begåvade sångare och musiker på väg ut i karriären. Varje år delar vi ut ett stipendium till en ambitiös elev vid kulturskolan alternativt en musikhögskolestuderande, eller till en musiker i början av sin professionella karriär.

Nyköpings kammarmusikförening leds av en styrelse som medlemmarna utser vid årsmötet. Styrelsens ledamöter arbetar helt ideellt. Föreningen får årliga bidrag från Nyköpings kommun, Region Sörmland (via Scenkonst Sörmland) och Statens kulturråd.
Föreningen sponsras även av Scandic Stora Hotellet i Nyköping.

Nyköpings kammarmusikförening är medlem i riksorganisationen Kammarmusikförbundet.


Hemsida Nyköpings kammarmusikförening
Facebooksida