Katrineholms kammarmusikförening

Katrineholms kammarmusikförening är en ideell förening som bildades den 4 mars 1951 vid en sammankomst på Stora Djulö. Talare var "musikdoktorn" Per Lindfors från Radiotjänst, som förbluffade åhörarna genom att informera om hur många helt omusikaliska människor det finns: 1 på 10 000!

Föreningens förste ordförande blev kommunale musikledaren Hans Eichinger, och så gällde det medlemsavgiften. Interimstyrelsen hade försiktigtvis föreslagit två kronor, men årsmötet var djärvare och fastställde den till fem kronor!

Föreningen har till syfte att verka för ökad förståelse för och uppskattning av god kammarmusik, främst genom att anordna offentliga konserter och kammarmusikaftnar, på hög konstnärlig nivå. Verksamheten finansieras genom biljettintäkter, medlemsavgifter och årliga anslag från Katrineholms kommun, Region Sörmland och Statens kulturråd (Kulturrådet). 

Katrineholms kammarmusikförening är medlem i riksorganisationen Kammarmusikförbundet.

 

Hemsida Katrineholms kammarmusikförening
Facebooksida