Julitafestivalen, Katrineholm

Julitafestivalen firade 20-årsjubilieum 2013 och erbjuder varje sommar sex konserter i Julita gårds museibyggnad, Skansenmuseet, som färdigställdes 1930. Festivalprogrammens tonvikt ligger på kammarmusik, men även opera, folkmusik, jazz och improvisation förekommer regelbundet. Julitafestivalens konstnärlige ledare är pianisten Carl Pontén.

Carl Pontén reste som 18-åring till Florens i Italien efter att ha fått stipendier från italienska kulturinstitutet i Stockholm. I Italien studerade han för prof. Pietro Rigacci. Därefter även i kammarmusikklassen för prof. Dario di Rosa och prof. Maureen Jones i Trieste (Scuola superiore di musica da camera del Trio di Trieste). 1992 tog han solistdiplom i piano vid musikkonservatoriet och studerade sedan en tid för prof. Andrzej Jasinski vid Mozarteum i Salzburg.

1994 startade Carl Julitafestivalen – en internationell kammarmusikfestival – på Julita gård i Sörmland och 2002 även Swedish International Duo Competition, Sveriges första internationella kammarmusiktävling. Tävlingen äger rum i Katrineholm. Carl har givit ett flertal mästarklasser bl.a. vid Musikhögskolan i Karlsruhe, Tyskland och vid Musikkonservatoriet i Sarajevo, Bosnien. Under tiden 1988–2004 bodde Carl med sin familj i Toskana i Italien, dit han numera ofta återvänder för konserter. Han har framträtt i många länder världen över: Italien, Spanien, Tyskland, England, Luxemburg, Holland, Belgien, Island, Israel, Colombia, Kuba och USA. I många av dessa länder har han även gjort radio- och tv-inspelningar.

Julitafestivalen är medlem i riksorganisationen Kammarmusikförbundet

Julitafestivalens hemsida