Kultur i Yngarebygden

Vi är ett antal goda vänner med stort intresse för kultur som på ideell basis vill berika bygden runt sjön Yngaren med intressanta kulturevenemang av olika slag och dessutom inspirera människor att besöka denna vackra del av Sverige.

Den relativt nystartade föreningen Kultur i Yngarebygden utgår från Björkvik, det lilla samhället vid sjön Yngaren, så rikt på bördiga jordar och vacker miljö. Björkvik är en typisk jordbruksbygd med flera stora gods och ett aktivt föreningsliv och är en av de stora kransorterna vid sjön Yngaren, beläget mitt i Södermanland, i triangeln Katrineholm, Nyköping och Norrköping.

Kultur i Yngarebygden vill erbjuda publiken inspirerande kulturupplevelser och skapa spännande möten mellan människor och konstnärliga uttryck. Våra konserter och evenemang kommer röra sig inom olika områden som musik, litteratur, historia, arkitektur, dramatik m.m.

Hemsida Kultur i Yngarebygden
Facebooksida