Om förbundet

Ett nytt kammarmusikförbund
 

Den 17 augusti 2013 bildade åtta kammarmusikföreningar i Sörmland ett gemensamt förbund som fick namnet Sörmlands kammarmusikförbund. 

Syftet med förbundet är att stödja och stimulera medlemmarnas engagemang för kammarmusik och verka för att främja intresset för sådan verksamhet. Förbundet ska representera kammarmusikföreningarna gentemot Landstinget Sörmland [fr.o.m. 2019 Region Sörmland] när det gäller ansökan och fördelning av ekonomiska bidrag till föreningarnas verksamhet. Inför 2014 konstituerade och organiserade sig förbundet samt samordnade ansökan till Landstinget Sörmland. 

En viktig uppgift är också att sprida information mellan föreningarna men även till media och allmänhet om den verksamhet som bedrivs inom kammarmusikens område i länet. Informationsspridningen sker bland annat via förbundets hemsida respektive Facebooksida.  

Fikapaus på Ateljé 42 (tidigare medlem i förbundet). Foto: A-K Mashur
Fikapaus på Ateljé 42 (tidigare medlem i förbundet). Foto: A-K Mashur

Stadgar

Adminstrativ information

Sörmlands kammarmusikförbund
Organisationsnr. 802474-5385
Ideell förening

Pressmaterial