om förbundet!

Ett nytt Kammarmusikförbund.

Den 17 augusti 2013 bildade åtta kammarmusikföreningar i Sörmland ett gemensamt förbund som fick namnet Sörmlands Kammarmusikförbund.

Syftet med det nya förbundet är att stödja och stimulera medlemmarnas engagemang för kammarmusik och verka för att sprida intresset för denna verksamhet. Förbundet ska representera kammarmusikföreningarna gentemot Landstinget Sörmland när det gäller ansökan och fördelning av ekonomiska bidrag till föreningarnas verksamhet.

Inför 2014 har förbundet konstituerat och organiserat sig samt samordnat landstingsansökan. En viktig uppgift är också att sprida information mellan föreningarna men även till media och allmänhet om den verksamhet som bedrivs inom kammarmusikens område i länet. Därför är uppbyggnaden av vår hemsida högt prioriterad.  

 

Fikapaus på Ateljé 42/Foto A-K Mashur
Fikapaus på Ateljé 42/Foto A-K Mashur

Förbundets slogan.

       Utveckla en slogan .

Vision

       Visionsbeskrivning.

Pressmaterial & filer

Respons från åhörare.

Ni har verkligen lyckats få till det precis som vi vill ha det! /Anders